PRIVACYBELEID

1. Toepassing

Dit beleid is van toepassing op de website met url www.kenshoefashion.be (hierna de 'Website' genoemd). Door deze te bezoeken of er een bestelling op te plaatsen, verklaart u zich akkoord dat KEN SHOE FASHION uw persoonlijke gegevens verwerkt in overeenstemming met dit beleid.

De Website wordt uitgebaat door Framaco  NV met administratieve zetel te Bisschoppenhoflaan 635, 2100 Deurne en ondernemingsnummer BE0421.974.249 (maatschappelijke zetel te Nieuwstraat 46, 1000 Brussel), in dit document “KEN SHOE FASHION” genoemd.

 

U heeft de mogelijkheid dit beleid op te slaan en af te drukken. Als u niet akkoord gaat met één van de voorwaarden, bezoek de Website dan niet en plaats geen bestelling.

2. Privacy

 

a. Behandeling persoonsgegevens

 

KEN SHOE FASHION verwerkt uw gegevens in overeenstemming met dit beleid en met de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

 

Dit beleid is van toepassing op de persoonlijke gegevens die worden verzameld via online bronnen (zoals websites, e-mail en andere online tools) en de fysieke verkooppunten van KEN SHOE FASHION.

 

Uw persoonlijke gegevens kunnen alleen worden verzameld indien u beslist om ons toegang ertoe te verlenen. Wij delen uw persoonlijke gegevens in geen geval met derden voor gebruik door hen voor eigen marketingdoeleinden, behalve indien u ons daarvoor uitdrukkelijk de toestemming geeft (‘opt-in’). Het is mogelijk dat uw persoonlijke gegevens worden aangevuld met andere gegevens zoals locatie, bezoekersstatistieken, historie edm. ten einde u meer persoonlijk te kunnen bedienen.

 

Het is mogelijk dat uw toestemming gevraagd wordt om uw gegevens voor bepaalde doeleinden te gebruiken. U kunt dit verzoek goedkeuren of weigeren. Wanneer u kiest voor specifieke diensten of mededelingen, bv. een e-newsletter, kunt u uw inschrijving hiervoor op elk moment schrappen door de instructies vermeld in elke mededeling uit te voeren. Wanneer u beslist om u uit te schrijven uit een service of een mededeling, zullen wij uw gegevens zo snel mogelijk schrappen.

 

Het is mogelijk dat u de mogelijkheid krijgt op de Website om een link of een bericht dat verwijst naar een website van KEN SHOE FASHION door te sturen naar een vriend of collega. De e-mailadressen die u ons hiervoor verstrekt, zullen worden gebruikt om de informatie in uw naam te versturen naar uw vriend of collega en zullen niet voor andere doeleinden worden ingezameld of gebruikt door KEN SHOE FASHION of door derden.

 

 

3. Inzage en verbetering

 

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te kijken, te laten verbeteren of, indien u daar goede redenen voor heeft, ze laten verwijderen. U stuurt hiertoe een brief met een kopie van uw identiteitskaart naar het hogervermelde adres.

 

 

4. Veiligheid

 

KEN SHOE FASHION gebruikt gepaste technologieën en beveiligingsvoorzorgen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verkeerd gebruik, bekendmaking, verlies en vernietiging. Om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen, gebruikt KEN SHOE FASHION ook standaard firewalls en beveiligingswachtwoorden. U moet zich er zelf echter van vergewissen dat de computer die u gebruikt adequaat beveiligd is tegen kwaadaardige software zoals trojans en virussen.

 

 

5. Wijziging

 

KEN SHOE FASHION kan haar online beleid betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te allen tijde herzien. Dergelijke aanpassingen zullen worden gemeld op de Website. Door de Website te blijven gebruiken nadat u op de hoogte werd gebracht van de wijzigingen aan het beleid betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, stemt u ermee in dat wij alle nieuwe gegevens die werden verstrekt gebruiken conform het aangepaste beleid van KEN SHOE FASHION betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

 

6. Andere websites

 

De Website bevat links naar andere sites. KEN SHOE FASHION kan niet garanderen dat deze websites een privacybeleid naleven overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Het is aangeraden dit zelf na te gaan door de privacyclausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen.